Asal Usul Sejarah Surabaya Dalam Bahasa Jawa Terlengkap

asal usul surabaya bahasa jawa

Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa – Kota Surabaya adalah sebuah kota yang terletak di Negara Indonesia, Pulau Jawa, lebih tepatnya lagi di Jawa Timur dan sekaligus Ibukota dari Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan.

Pada umumnya masyarakat Kota Surabaya menyebutnya, bahwa asal usul Kota Surabaya adalah dari kata Sura dan Baya. Artinya adalah Sura berarti berani dan Baya yang berarti marahnya bahaya, jadi artinya adalah berani dalam menghadapi marah bahaya atau tantangan.

Asal Usul Kota Surabaya Singkat Bahasa Jawa

Asal Usul Kota Surabaya Singkat Bahasa Jawa

Ing zaman biyen, ten lautan Pulau Jawa nuli kedadean tukaran antara iwak sura lan boyo, hal meniko amergi antarane lautan lan kali “sungai” niku jejeran.

Sura niku iwak hiu ingkan kuat lan ageng, sura lan baya sami-sami cerdik, kuat, rakus lan sami-sami ganase.

Ing setunggali dinten, sura keliling ing laut, bade madosi mangsa, ananging sura sampun wale kalian mangsane, amergi kirang mareki, akhire sura ngadah ide pados mangsane ing kali. Banjur sura pados mangsa dedepi lan ngelompat ing darat, ndamel mangsa kethek, kidang lan sak liane.

Ngotenikku sura ngelakoni sabendino, mumpung dereng konangan kalian boyo, suwe-suwe boyo niku wau, gumun nopo kok mangsane niku soyo suwe soyo kedik. Banjur bowo, ngadepi, sopo kang sampun wani ing daerah lan sampun mangani mangsa-mangsane.

Ing setunggaling dinten, boyo sampun siap-siap ngedep ing mburine watu gede, lan sura ngadep-ngadep ing njerone banyu, suro mikir menawi mboten enten boyo lan akhire sura mlumpat lan mangsa kethek. Banjur boyo medal, akhire sura konangan.

Hal meniko ndadekne musuhan lan gelut antarane sura lan baya. Sue-sue kewan 2 niku wau kesel, amergi mboten enten sing menang lan mboten enten sing kalah, amergi loro-lorone sami-sami kuat.

Sura “Hiu” dan Baya “Buaya” Membuat Perjanjian

Sura “Hiu” dan Baya “Buaya” Membuat Perjanjian

Akhire amergi sami kesele lan mboten enten seng menang. Kewan loro niku wau ndamel perjanjian. Wes, sura aku wes kesel gelut terus kale sampeyan. Ucapan boyo…

Iyo boyo aku yo kesel pisan, gelut terus kale sampean. Ucapane si sura. Banjur boyo matur, piye carane ora ono tukaran lan rebutan kekuasaan malih, akhire si Boyo ngadah ide.

Kangge nyegah tukarane awake dewe, piye nek dibagiane daerah kekuasaan iki, aku neng daerah kali iki, lan panggonanku seng ten darat iku, banjur awakmu sura, bagian sampean ing laut iku, panggonanmu kabeh kang onok ing njero laut.

Oh, iyo sura aku setuju karo sampean. Amergi enten pembagian niki antarane sura lan baya mboten enten selisihan male, lan uripipun sami-sami enake lan sepakat ndamel menghormati wilayahe dewe-dewe.

Sura namung mubeng ing njerone segoro, lan pados mangsa seng enten segoro. Baya nggih ngoten, uripe kepenak mboten enten seng nganggu male lan mangsane mboten kelong.

Sue-sue sura kepingin mangan ketek lan kidang, koyok mbiyen maleh, amergi mangsane sing sakniki mboten mareki, lan kirang ageng. Akhire sura iwak hiu niku pados mangsa ing kali kanti meneng-meneng lan ojo nganti ngerti boyo.

Sura mbaleni male sabendino pados panganan ing darat lan di beto ten laut. Boyo ngeroso enten sing aneh, amergi mangsane saya kelong, boyo langsung mikir menawi niku wau perbuatane si sura.

Akhire boyo pados akal ndamel njebak sura. Boyo nyokot sikile kidang kersane mboten saget mlampah, banjur dikekne ing pinggir kali lan boyo ndelik ing mburine watu.

Sura koyok boasane dhekwene nededep-ndedep “mengintai” ing njerone banyu, kepasan onok kidang ing pinggir kali. Sura wau langsung mangsa kidang lan di beto ten laut.

Baca Juga : Cerita Wayang Semar

Sura “Hiu” Melanggar Perjanjian

Sura “Hiu” Melanggar Perjanjian

Boyo sing ngerteni kelakuanne iwak hiu wau langsung nesu lan ngadep ing sura, amergi sampun nglanggar janjine niku wau.

Hei…..suro ngopo kok sampean ngelanggar perjanjian awake dhewe ? sampean kok wani-wanine neng wilayah kekuasaanku ? pitakone boyo kang kanti nesu.

Ngelanggar ? kan kali iki ya enek banyune, aku kae kan sampun ngomong nek aku iki penguasa banyu ? kali iki kan enten banyune dados nggih wilayah kekuasaanku barang.

Jawabane sura, kanthi nduweni roso kang salah. Kali kuikan nggon pinggiran, wilayah kekuasaanmu niku ten segoro. Jawabane boyo kang wegah kalah.

Ananging ikan hiu sura tetep ngeyel, ora biso, soale aku ora ngomong nek banyu niku ora mung segoro mawon tapi yo kali pisan.

Wah… kowe ngajak geger laan sura ? ora, prosoku jawabnku masuk akal lan bener kan ? awakmu sengojo ngakali aku, aku ora bodo koyo seng sampean pikir. Jawabanne baya kang kanti nesu.

Aku ora gagas awakmu pinter opo ora, sing penting banyu segoro karo banyu kali iku wilayah kekuasaanku. Jawabanne iwak hiu sura, kanti enteng. Oh, nek ngono awakmu, nduweni maksud gwe ngapusi aku, iwak neng segoro kae ya akeh banget.

Nek pancen sampean kepingin, aku orang ngelarang sampean ngolek iwak neng segoro. Si buaya tambah nesu lan brongoten ngerasakne sura.

Aku ora iso mangan iwak, lan aku ora bisa kenek banyu segoro, nek ngunu perjanjian awake dewe di batalke, sopo seng paling apik gelute, lan sopo seng menang, iya iku seng dadi penguasa tunggal. Sopo seng wedi, ayo tukaran maneh. Jawaban iku hiu sura, kang kanti ngelawan.

Terjadinya Nama Surabaya

Terjadinya Nama Surabaya

Akhire pertarungan antarane baya lan iwak hiu dibaleni malih, ananging tukarane sing niki tambah seru, nemen, lan dahsyat nganti-nganti mboten enten sing wani nyedeki wilayah pertarungan niku wau.

Ing pertarungan niku, sami-sami nyakiti, jotos-jotosan lan cokot-cokotan. Akhire ndadekne banyu ing wilayah niku warnane abang amergi kenek getihne baya lan sura sangking luka keloro kewan niku wau.

Kewan baya lan iwak hiu nikuwau gelote mboten leren-leren. Sangking pertarungan niku wau baya nyokot buntute baya nganti ameh pedot lan sura angsal buntute baya ngantine buntute baya bengkong.

Akhire sura mbalek ing segoro, lan baya sampun puas amergi sampun ngaselne daerahne. Sura mboten saget ten pundi-pundi amergi butun sampun kelaran. Ing cerita liyane dikabarne nek baya kalian sura mati amergi luka teko dhekwene tukaran niku wau.

Sangking pertarungan antara baya lan iwak sura niku wau ndadeake masyarakat berkesan, kang akhire didadekne jeneng kutho Surabaya, lan didadekne lambang Kota Madya Surabaya nggih meniko gambar baya lan iwak sura.

Ing zaman sakniki, pertarungan ngerebutake wilayah pinggiran lan banyu mesti kedadean. Ing musim ketiga ngampi kadang panggen bendungan banyu dados daratan garing nggih niku Surabaya, nanging ing musih rendeng kadang ndugi banjir niku nguasai Kota Surabaya.

Sinopsis Cerita Asal Usul Nama Kota Surabaya Dalam Bahasa Jawa

Sinopsis Cerita Asal Usul Nama Kota Surabaya Dalam Bahasa Jawa

Surabaya menika, asal muasal nipun saking asmane pun Iwak Sura lan Boyo. Wonten ing titi menika, ing dinen ingkang sampun dangu. Iwak sura lan boyo menika sak wancine mboten kagungan musuh ingkang luwih kuat.

Iwak sura lan boyo ngadaaken perjanjian kangge mbagi wilayah. Iwak sura wonten ing wilayah laut, boyo wonten ing wilayah darat.

Sewaktu menika, iwak suro ngelanggar perjanjian amergi renang wonten wilayah sungai. Namun iwak sura rumangsa mboten salah, amergi wonten sungai menika kagungan air. Amergi mboten enten ingkang ngalah suro lan boyo tempur nganti babak bunda.

Boyo kecokot wonten ekor tengenne, lan sura kajengen pedot butute. Akhire suro ngalah terus bangsung ing laut. Kerampungan cerita, suro lan boyo mati amergi babak bundas lan cerita menika dados Kuto Surabaya.

Baca Juga : Cerita Lengenda Ande Ande Lumut

Ringkasan Cerita Asal Usul Surabaya

Pada zaman dahulu kala, di laut jawa ada seekor hiu “sura” dan buaya “si boyo”. Mereka sangatlah aku dan tidak mau mengalah. Mereka saling merebutkan makanan hingga mereka bosan dengan perkelahiannya.

Pada saat itu mereka berdua membuat perjanjian bahwa baya memangsa di wilayah daratan sedangkan sura memangsa di wilayah laut.

Tetapi sura melanggar perjanjian dan buaya tahu. Pada akhirnya terjadilah sebuah perkelahian yang sangat sengit. Mereka beruda terluka parah, akhirnya sura mengalah dan buaya merasa puas.

Tidak berapa lama mereka pun mati akibat luka yang para pada saat perkelahan yang hebat, untuk mengenangnya, penduduk di sekitarnya menamai Surabaya.

Unsur Intrinsik Asal Usul Surabaya

Berikut ini unsur intrinsik yang terkandung dalam legenda Kota Surabaya bahasa jawa :

 • Tema : Pertarungan antara Buaya dan Ikan Hiu Sura.
 • Latar dan tempat : di laut dan disungai.
 • Latar waktu : pagi hari dan siang hari.
 • Latar suasana :
 • Alur : alur maju
 • Tokoh dan Penokohan : Buaya : egois, Ikan Hiu Sura : pembohong, rakus, dan egois.
 • Sudut pandang : orang pertama dan orang kedua.
 • Amanat :

Hendaknya jika ada masalah harus diselesaikan secara baik-baik dang secara kepala dingin, karena jika diselesaikan secara permusuhan akan bisa menambah permasalah yang baru.

Unsur Ekstrinsik Asal Usul Surabaya Bahasa Jawa

Unsur ekstrinsik yang terkandang di dalam cerita ini adalah Unsur budaya, unsur sejarah dan unsur moral.

Baca Juga : Cerita Wayang Bahasa Jawa

Pesan Moral dari Asal Usul Surabaya

Berikut ini nilai nilai yang terkandung :

Nilai Moral

 • Sifat rakus akan harta hanyalah boleh jika dilakukan dengan usahan yang baik, benar dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah berlaku.
 • Masalah tidak bisa diselesaikan secara perkelahian.

Nilai Agama

 • Berada pada jalan kebaikan akan berdampak baik untuk dirinya yang melakukannya.
 • Mengingkari janji bisa membawa dampak keburukan bagi dirinya sendiri.
Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.