Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub – Legenda Jaka Tarub adalah salah satu legenda yang sangatlah familiar di Indonesia ini. Bahkan hingga tertulis di dalam Babad Tanah di Jawa ini.

Kisah ini yang diyakini masyarakat sebagai awal mula keturunan Raja-Raja Matarama. Legenda Jaka Tarub mempunyai banyak versi serta pengubahan, tetapi secara garis besar masih mempunyai alur cerita yang sama.

Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang tidak di Desa Tarub, sedangkan Nawangwula merupakan seorang bidadari yang tidak bisa kembali ke kahyangan karena selendang tersebut disebunyikan oleh Jaka Tarub.

Konon katanya kisah Jaka Tarub terjadi di Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, karena di Desa tersebut ada petilasan makam Jaka Tarub.

Sejarah Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Sejarah Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Legenda Jaka Tarub ini, dimainkan oleh tokoh yang bernama Jaka Tarub “Pemuda dari Tarub”, kemudian setelah dewasa Joko Tarub diberi gelar “Ki Ageng Tarub”.

Ki Ageng Tarub dianggap sebagai leluhur Dinasti Mataram, yang menjadikan penguasa politik di Tanah Jawa sejak abad yang ke 7 hingga saat ini.

Peristiwa ini terjadi di daerah Widodaren, Gerih, Kabupaten Ngawi. Sebagai bukti dan kepercayaan masyarakat, karena ada petilasan makam Jaka Tarub, serta kebanyakan dari kepercayaan masyarakat, karena ada petilsan maka Jaka Tarub.

Kebanyakan dari mereka yang sudah lanjut usia mengetahui cerita Jaka Tarub dengan 7 Bidadarinya. Masyarakat setempat mempercayai di Desa Widodaren berasal dari kata “Widodari” jika diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah Bidadari.

Selain itu, di Desa tersebut ada sendang, yang konon katanya digunakan sebagai tempat para bidadari mandi, dan Jaka Tarub mengambil selendang dari salah satu bidadari.

Baca Juga : Cerita rakyat Bahasa Jawa

Asal Usul Jaka Tarub

Asal Usul Jaka Tarub

Ing Desa Tarub, entek mbok rondo ingkang paring asmo Mbok Rondo Tarub. Dhekwene manggon ing kiambang, mulane Mbok Rondo Tarub banjur ngangkat bocah lanang kan dijenengi Jaka Tarub.

Mbok Rondo ngurus anak angkat saking wiwit cilik nganti dewasa, kanti seneng kaya anake dewe. Nalikane sampun dewasa, Jaka Tarub tuwuh dadi bocah enom kang rajin nulungi ibune.

Jaka Tarub ugoh ngadah rai seng sae bangat. Dhekwene sering mburu kewan ing alas gunakane sumpit. Katone prayoga lan ndamel bocah wadon ketresnan “kecanthol”, nanging Jaka Tarub mboten purun nginep. Mbok rondo aring ujar menawi dheweke kepingin Jaka Tarub cepet nikah.

“Jaka Tarub, Mbok njaluk tulung supaya enggal nikah, umurmu cukup kanggo mapan mudun. Wajahmu ya nganteng, sehingga gampang ngolek bocah wadon kang disenengi”. Ujare Mbok Rondo.

“Mbok Rondo, sakniki Jaka mboten pingin ngadah rencang urip. Nek mpun wayahe Jaka Tarub tak pados bojo”, wangsulane Jaka Tarub.

“Ora opo-opo, yen koyo mengkono seng sampean karepke. Mbok mung ndedungo seng apik wae, marang Jaka. Amergo Mbok tresna marang Jaka”. Ujare Mbok Rondo.

Nganti sakwijine dinten, Mbok Rondo tiwas amergi lara lan Jaka Tarub durung kawin, wiwit alit mpun ngeramut Jaka Tarub, ngawe Jaka Tarub dadi sedih. Utamine ngelingi dhewekne durung nika, nganti Mbok Rondo seda.

Banjur Jaka Tarub maleh dadi wong kang kesed, asring lamaran amargi rumongso semangat uripe bakal ilang.

Jaka Tarub Mencuri Selendang Bidadari

Jaka Tarub Mencuri Selendang Bidadari

Pintu wanita kasebut pancet ayu sanget. Jaka ora tau ndeleng wanita kang ayu banget, koyo bidadari niku, mula Jaka Tarub kepingin nikah kaleh salah setunggalane wanita kasebut.

Bareng weruh enten selendang 7 kang enten pinggir telaga. Banjur Jaka Tarub mendet setunggal selendang, banjur didelekne.

Aku kepingin nikah, salah setunggale sangking bidadari niku wau. Mending salah sijine slendang tak dhelek-ne “guma Jaka”.

Ameh sore 7 bidadari wau ngrampungne adus. Wong wadon seng ayu-ayu mau langsung ndamel klambi lan ndamel selendang. Dhekwene banjur miber ing khayangan.

Akhire Jaka Tarub ngertos nek dhekwene bidadari wau sangking khayangan. Pantesan dhekwene ayu banget, tibakne bidadari ndugi khayangan. Ujar Jaka Tarub.

Salah sawijining wanita kang jenenge Nawang Wulang, ketingalan bingung ngoleki sawal “selendang” ora ketemu, aku orang iso mulih ing khayangan. Ujar Nawan Wilang ketok kebingungan.

Nawan Wulan tibakel dulur kang nomer 6 sangking 7 bidadari kasebut. Makayune wes podho miber ing khayangan, Nawang Wulan nangis misek-misek.

Nawang Wulan ngeroso wedi amergi mboten kiyat uripe ing dunyo iki. Delengi kedadean kasebut, Jaka Tarub banjur nyedeki, ndamel ngajak kenalan lan nawari pitulungan.

Hai Ana, kenapa Adinda kok nangis ndewekan ing pinggir telaga ? Nami kula Jaka Tarub, kula tinggal ing deso cedek mriki. Nopo enten seng saget tak bantu ? Jaka Tarub etok-etok nawarne pitulung.

Oh, aku kelangan slendang, dadose mboten saget wangsul ing khayangan. Ucapane Nawang Wulan. Oh nek ngoen Adinda angsal manggon ing omahku, tinimbang urip dewean ing njero alas. Mboten usah wedi, aku ajeng jagi sampean. Ucapa Jaka Tarub.

Nggih nek ngoten, aku tilem teng ngriyane njenengan mawon. Nawang Wulan kepeksan nrima Jaka Tarub, amergi mboten ngertos bdhe ngelakoni nopo malih.

Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari

Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari

Ing setunggale awan, kaya biasane Jaka Tarub tilem ing omahe. Nalikane tilem dhewekne ngimpi mangan kijang seng lembut lan enak. Nalika sampun tangi, dhekwene kroso luwe lan kepingin mangan daging kijang.

Banjur Jaka Tarub menyang alas kanggo ngolek kijang, ndamel tombak, kanti alon-alon ing njero alas mengintai mbok menawi enten kijang.

Nanging wes suwe kliaran ing njero alas, dheweke ora nemu kewan masio niku siji. Senajan dhewkne wes mlebu neng njero alas sing durung nate ditekani kale menungso.

Amergi sampun ngraos kesel, banjur Jaka Tarub lenggah lan leren ing sawijining watu kang gedhe. Mboten sadar Jaka Tarub tilwm maleh amergi Jaka Tarub kesel.

Pas tilem kemriyip “sayup-sayup” Jaka Tarub mirengi suwara-suwara wong wadon seng lagi guyonan. Dheweke banjur tangi lan madosi asale suwarane niku wau.

“Aku krungu suwarane wong wadon, aku kudu ngoleki sopo dhewekne ? “. Ucap Jaka Tarub neng njero atine. Sawise ngoleki arah swarane, pungkasane Jaka Tarub ngerti yen swara kasebut saka Tlaga.

Banjur dhekwene ngumpet ing mburine watu kang gedhe pinggire telaga. Sangking mburine watu, Jaka ndelengi enten 7 wadon kang ayu banget pas lagi adus.

Dhekwene kaget lan heran, kepriye carane bisa ana 7 wanita kang ayu bisa adus ing tengah alas. “Aneh banget, sapa sing dhekwene ? Nopo kok dhekwene bisa ing tengah alas kang kandel”. Ujar Jaka ing njerone ati.

Jaka Tarub Menikah dengan Dewi Nawang Wulan

Jaka Tarub Menikah dengan Dewi Nawang Wulan

Akhire Dewi Nawang Wulan nginep ing daleme Jaka Tarub. Mboten dangu, banjur Jaka Tarub lan Nawang Wulan nikah kan uripe seneng. Nopo malih Nawang Wulan mbobot banjur ngelairne bayi wadon, kang diparingi nami Nawangsari.

Senajan uripe seneng kalian anak lan bojone, Jaka Tarub wes suwe gumun, amergi lumbung pari ngone dhekwene ora tau sudo malahan nambah terus.

Sabendino bojone masak kanti mendet beras sangking lumbung pari, nanging lumbung parine mboten kelong sitik wae.

Aku ora ngerti sebabe beras ora nate suda nanging sejatine tambah katah, senajan bojoku sabendino masak. Gumam Jaka Kaheranan.

Nganti ing sawijing dinten, garwane lagi masak nasi, nanging ngadah keperluan ing kali. Banjur Nawan Wulan ngada pesen ndamel garwane supoyo njogo geni lan mboten angsa mbikak tutup kukusan sego.

Kakang, aku masak sego, namung enten keperluan sedelo ing kali. Kakang, tulung jaganen genine, ampun ngantos mati utawa terlalu ageng. Tulung jaganen kakang, ojok nganti mbikak tutup kukusane. Ature Nawang Wulan.

Iya, kakang bakalan njaga. Aturen Jaka Tarub sakwise bojone mungkur, lan bidal ten kali. Jaka Tarub ngraos penasaran kaleh pesen istrine, enten npo kok mboten angsal mbikak tutupe kukusan nasi.

Amergi ora bisa nahan roso penasaran niku wau, banjur Jaka Tingkir mbikak kukusan sego wau. Dhekwene ngeroso kaget, amergi seng dikukus kale bojone namung enten sebutir beras mawon.

Aneh, bojoku namung masak siji biji beras. Pantesan lumbung pariku ora natu suda. Kata Jaka Tarub di dalam hatinya.

Baca Juga : Cerita Wayang Bahasa Jawa

Dewi Nawang Wulan Kehilangan Kesaktian

Dewi Nawang Wulan Kehilangan Kesaktian

Nalikane nawang wulan bali sangking kali, dhekwene ing njero kukusan mung enten sebutir beras mawon. “ing njero kukusan mung ana seglintir beras, tegese bojoku mau ngelanggar larangan kasebut, lan mbukak kukusan niki wau. Ucapanae Nawang Wulan.

Nawang Wuang tibakne ngadah kekuatan seng mboten diduweni manungsa biasa. Nawang Wulan bisa masak sebutir beras, dados sewakul sego. Akhire Nawang Wulan ngertos yen bojone mbukak kukusan wau.

Asline, kesaktian engkang diduweni Dewi Nawang Wulan engkang didelekne akhire musnah. Dadose sakniki Nawang Wulan kudu kerja kaya manungsa biasa, kayata mumbuk pari, nampeni ngantos masak beras nganti dados sego. Selot suwe lumbung pari ngone Jaka Tarub dadi entek.

Dewi Nawang Wulan Kembali ke Kahyangan

Dewi Nawang Wulan Kembali ke Kahyangan

Sakwijining dina Nawa Wulan badhe mendet beras ing lumbung pari. Nanging sayange, mong ana titik parine seng kesediya. Nalikane mendet sisa-sisa beras, dumadakan muncung slendang sing wes suwe ilang.

Nawang Wulan akhire kelingan lan nesu ngerti sejatine bojone seng dhelikne selendange Nawang Wulan. Nawang Wulan langsung ngagem slendang kasebut, banjur cepet-cepet nemoni bojone.

Bojoku, amergi Kakanda mbuka tutup kukusane, kesaktianku dadi ilang lan ndamel lumbung pari kata seng entek. Lan uga ternyata, nalika iki hubungan kita sampun rampung, Aku bakale bali menyang khayangan. “ujare Nawang Wulan”.

Nyuwun pangapuntenne katah bojoku. Aku ngakoni kabeh kesalahanku, nanging ora usah ninggalke aku lan anakmu, Nawangsih. “Jaka Tarub nyuwon tulung ten bojone”.

Nyuwun sewu kakanda aku kudu mulih teng khayangan. Tulung jaganen apik-apik anak kita, Nawangsih lan tulung kakanda ndamelne danu cedek omah. Banjur dekekne Nawangsih saben bengi ing danau.

Aku bakal teko saben wengi ndamel nyusui Nawangsih, lan ojo ngitip pas aku lagi nyusui Nawangsih. “Nawang Wulan banjur miber ing khayangan”.

Jaka Tarub rumangsa sedih lan nyesel karo perbuatane dewe. Jaka langsung ndamel danau ing cedeke umahe. Lan sesuai kalian penjalukan bojone, dhekwene ndedek Nawangsih saben wengi ing danau, supoyo bisa disusui dateng Nawang Wulan.

Jaka Tarub Leluhur Kesultanan Mataram

Jaka Tarub Leluhur Kesultanan Mataram

Sejak pada saat itu, Jaka Tarub menjadi pemuka Desa dan bergelar Ki Ageng Tarub. Jaka Tarub bersahabat baik dengan Raja Majapahit dan Brawijaya.

Pada suatu hari Brawijaya mengirimkan keris pusaka miliknya kyai Mahesa Nular untuk dirawarnya. Hadiah keris tersebut dibawah langsung oleh dua orang utusan yang bernama Ki Buyut Mahasan dan anak angkat Brawijaya, Bodan Kejawen.

Ki Ageng Tarub rupanya mengetahui bahwa Bondan Kejawen adalah anak kangdung Brawijaya. Oleh karena itu Ki Ageng Tarub meminta supaya Bondan Kejawen untuk tinggal bersamanya di Desa Tarub.

Akhirnya Bondan Kejawen tinggal bersama Ki Ageng Tarub serta menjadi anak angkat Ki Ageng Tarub. Namanya berganti menjadi Lembu Peteng. Ketika Nawangsih beranjak dewasa, keduanya pun dinikahkan.

Setelah Jaka Tarbu meninggal dunia, Lembu Peteng menggantikan posisi Ki Ageng Tarub. Lembu Peteng dan Nawangsari memiliki seorang putra yang bernama Ki Ageng Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa kelak akan mempunyai putra yang bergelar Ki Ageng Sela.

Sejarah mencatat, Ki Ageng Sela adalah kakek buyut dari Penembangan Senopati yang sudah menurun Trah Mataram Islam yang mempunyai pengaruh dan hegemoni di tanah Jawa ini sejak abad ke 17.

Baca Juga : Wayang Semar

Unsur Instrinsik dan Ekstrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Unsur Instrinsik dan Ekstrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa

 • Unsur Instrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Adapun unsur instrinsik dalam cerita rakyat dalam Bahasa Jawa Jaka Tarub sebagai berikut :

 • Tema = Kecerobohan membawa mala petaka.
 • Alur = Maju
 • Latar Suasana = Sedih dan Bahagia.
 • Latar Tempat = Hutan, Desa, Rumah, Halaman Rumah, Telaga dan Dapur.
 • Sudut Pandang = Orang ke tiga
 • Tokoh = Mbok Rondho Tarub, Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan, Nawang Asih dan Bidadari.
 • Penokohan = Mbok Rondho Tarub adalah penyayang, Baik, dan Tulus. Joko Tarub tidak menjaga amanah, pembohong, dan setia “secara tidak langsung atau dramatik, dengan dialog antara tokoh”.

Dewi Nawang Wulan adalah penyayang, pekerja keras dan pemaaf “secara tidak langsung atau dramatik dengan dialog antar tokoh”. Nawang Asih sifatnya setia, dan Bidadari sifatnya egois.

 • Amanat

Segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar sendirinya. Untuk itu, kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang jujur dan selalu menjaga amanahnya. Kita sebagai manusia harus selalu memaafkan.

 • Unsur Ekstrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

  • Nilai Moral = Jaka Tarub melanggar amanah dari Dewi Nawang Wulan dan Jaka Tarub mengambil selendangnya Nawang Wulan.
  • Nilai Sosial = Joko Tarub menolong Nawang Wulan, serta mbok Rondo Tarub mengasuh Jaka Tarub yang bukan anak kandungnya.
  • Nilai Ekonomi = Persediaan beras di lumbung mereka tinggal sedikit.
  • Nilai Budaya = Nawang Wulan numbuk padi.

Mudah mudahan artikel ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, apabila ada kesalah kata ataupun salah artinya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

 

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.