Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang – Cerita rakyat Malin Kundang berbahasa Jawa ini, telah memberikan inspirasi sebuah karya seni di Pantai Air Manis, Sumatera.

Bahkan keberadaan batu Malin mempopulerkan Pantai Air Panas yang merupakan latar cerita dari Malin Kundang yang menjadi daya tark wisata di Kota Padang.

Sejarah Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

Sejarah Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

Cerita rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang merupakan cerita rakyat yang sangatlah terkenal di Pulau Sumatera, dari segi ceritanya, dia merupakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya, karena dia malu untuk mengakui ibunya karena miskin.

Hal tersebut membuat ibu Malin merasa kecewa dan sakit hati, pada akhirnya menyumpah Malin Kundang menjadi batu.

Konon cerita ini terjadi di perkampungan pinggir pantai yang diberikan nama Air Manism Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Asal Usul Malin Kundang

Asal Usul Malin Kundang

Ing sawijining dino, enten Desa kang adoh sangking aktivitas nelayan, kang ngriane enteng ing pinggi laut “segoro” kelebu ing wilayah Sumatera Kulon “Sumatera Barat”.

Amergi keluargane niku kahanane mlarat utowo ora ndue. Banjur Bapake nekat pados penggawean ten Negara liyane, numpak perahu lan nyebrang segoro kang ombo banget.

Nanging Bapake Malin ora tau muleh menyang Desa, teng kluargane. Sehingga Ibune Malin seng jenenge Mande Rubaya gudu ngenteni tugase Bapake, ndamel pados kebutuhan sehari-hari.

Malin termasuk bocah kang pinter bange, nanging Malin rodo nakal, biasane Malin gelek nguber-uber pitik lan diseblak ndamel sapu.

Sak wijining dina, pas Malin lagi nguber-nguber pitik, dheweke kesandung watu banjur tibo lan lengene seng tengen Malin catu keno watu iku mau, catune wau mari nanging mboten saget ilang.

Baca Juga : Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Malin Kundang Kaya

Malin Kundang Kaya

Banjur Perahu ingkang ditumpaki Malin Kundang nyanggrok teng sakwijining Pulau. Ndamel tenogo seng namung sekedik, Malin Kundang mlampah tumuju Deso ingkang cedek kalian pinggiring segoro “pantai”.

Tibakne Desa ingkang dinggeni Malin Kundang nyasar niku, kelebu Desa ingkang makmur. Malin Kundang tiang ingkang ulet lan temenan angsale nyambut gawe, Malin Kundang suwening-suwe hasil dados tiang ingkang sugeh bondo.

Malin Kundang nggeh ngadah perahu dagang ingkang katah, kalih ngadah rewang “anak buah”, seng jumlahe luweh sangking 100 tiang.

Malin Kundang Menikah

Malin Kundang Menikah

Sak sampune Malin Kundang sugih bondo, Malin Kundang ngelamar Wanodyo. Supoyo dados bojone utawa garwane “sisihane”. Akhire Malin kundang lan garwane urip ayem lan tentrem.

Saben sore Mane Rubayah teng segoro ndamel ngentosi anake ingkang lungo ngoleki mimpine supoyo dados wong sugih. Ananging mboten nate angsal kiriman nopo pesen sangking Malin Kundang.

Sampek ing setunggale dina Mande Rubayah ndeleng kapa kang gedhe banget lan apik ing segoro. Perahu niku wau tibakne perahu riyen mbeto Maling Kundang berlayara.

Mula kaleh lampah kang alon lan rodok mbungkung, dhekwene banjur nemoni nahkoda kasebut, ndamel nanggletaken kabare anake.

Kabar babagan Malin Kundang kang sampun sugih, lan karena kepinterane wau Malin sampun hasil nikahi wong wadon keturunan Bangsawan. Banju Mande Rubaya, seneng banget mirengake warto niku wau.

Sabendina Mande Rubayah nunggu ing pantai, ngarep-ngarep yogane wangsul lan ngalungguhan derajat ibune. Ananging Malin ora nate ndugi, hal puniku kang ndamel ibune Malin dados sedih.

Sawijining dina, garwane Malin pitakon ngenani ibune lan kepingin ketemu kalian ibune, Malin ora biso nolah kepinginane garwane niku, amergi Malin tresna banget kalian garwane.

Malin Kundang ngajak saben dalane iku tumeju Desane ndamel setunggal perahu pribadine ingkang sae lan ageng. Akhire Malin, garwane lan anak buahe sampun ndugi ing Desane.

Malin Kundang Merantau

Malin Kundang Merantau

Sue-sue Malin Kundang ngeroso welas dateng ibune, seng rekoso banget ngolek panguripan dewe ndamel dhekwene. Akhire Malin Kundang nekat lungo adoh supaya mengko nek bali menyang Deso bisa sugih.

Mbok, aku kepingin kerja menyang Kutho. Malin Kundang kepingin kerja, supados saget mbantu simbok teng mriki. “ucapane Malin Kundang”.

Nanging Mande Rubaya ora patek setuju, amergi ngelingi bojone seng sampun suwe ora tau wangsul sak wise lungo adoh. Aja tinggal dewe to le Mboki. Sebape simbok mung duwe awakmu tok neng kene. “tembung Mbok Nulak”.

Ananging Malin Kundang pancet ngengkel wae, seng pungkasane Mande Rubaya ngoleki Malin Kundang lungo adoh, lan nunut perahu saudagar, ing njero perahu niku.

Malin Kundang mempeng angsale sinau ilmu pelayaran, sebape ing njero perahu niku katah uwong-uwong kang uwes due akeh pengalaman.

Dumadaan ing tengah-tengah segoro, perahu engkang ditumpaki Malin Kundang dikroyok poro begal ing segoro.

Sedaya bhondo dagangane saudagar seng enten njero perahu dijaluk sedanten marang poro begal. Lan katah wong kang dipateni dateng begal segoro mau.

Kabegjane Malin Kundang ora dipateni, amergi Malin Kundang ndhelik ing lebete kamar alit kang ketutup kayu. Amergi niku Malin Kundang kelunta-luntu ing tengahing segoro.

Baca Juga : Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Malin Kundang Kembali ke Desanya

Malin Kundang Kembali ke Desanya

Warta kang nyenengke niki ndamel Mande Rumbaya seneng banget lan ngedungo, supaya sakdurunge mati dhekwene bakal diwenehi kasempatan kangge ketemu kale Malin Kundang.

Ternyata pandongane lan tangise Mande Rubaya diidini kale Sang Pencipta, lan sawetara dina enten kabar yen ana kapal mewah kang diduweni Bangsawan kang lagi nikah.

Warta niku ndhadeake Mande Rubayah seneng banget, lan nalikane ndeleng kapal kang gedhe lan megah, wiwit condong ing segoro, kanti mlabu alon-alon dhekwene nyobak bisa ndeleng langsung, sinten pasangan Bangsawan kasebut.

Lan nalikane katon ana wong lanang lan wadon, sing ndamel kelambi apik banget, lan esemane kang nyenengne tansah nyenyut. Sakwise perjuangane kang cukup angel.

Akhire Mande Rubayah bisa ndeleng luwih cedak wong lanang kasebut, pas ndeleng wong lanang dek-dekan nemen, amergi sampun ngeroso nek priyayi seng ganteng ing ngarepe niku Malin Kundang.

Utamane nalika lengene Malin Kundang kang kebukak angin, ketingalan catu ing tangane, ingkang ndamel Mande Rubaya soyo yakin, lan tanpa dhekwene sadari langsung ngerangkul Maling Kundang kanti singset, amergi dhekwene seneng banget biso ketemu langsung anak kang ditresnani kasebut.

Banjur Malin kaget amergi angsal rangkulan sangking wong wadon kang sepuh engkang sandangane mboten pantes disandang.

Nopo malih ningali reaksi sangking garwane, kang katon banget lan katon ngeroso ora seneng deneng ngersane wanita kang ketok kumuh kasebut.

Malin Kundang Durkaha Kepada Ibunya

Malin Kundang Durkaha Kepada Ibunya

Malin….Anakku, iki Mbokmu nak. Ujare Mande Rubayah karo nangis amargi wes bisa ketemu maleh kalian anakke. Akhire sampean ugo teko anakku, sakwise kabeh wektu iko ora enek kabare.

Malin….Anakku, iki Mbokmu nak. Ujare Mande Rubayah kale nangis amargi wes bisa ketemu maleh kalian anakke. Akhire sampean uga teko anakku, sakwise kabeh wektu iku ora onok kabar.

Lagian Malin Kundang ajeng ngomong, dhumadakan krungi suworo ndugi sisihe. Apa iya wanita mlarat lan lusuh iku Mbokmu, Lin ? Nanging pas ngelamar aku, slirahmu matur neng aku yen sliramu keturunan priyai “Bangsawan” sugih, sehingga Bapakku gelem nerima lamaranmu ?

Krungu sindiran sangking bojone malin, ngawe Malin ngeroso isin yen kudu ngakoni Mbok Tuwek kasebet Mbok Kandunge Malin.

Hei…Apa mungin aku iki anakmu ? Ujare Malin Kundang, karo ngilangne rangkulane Mboke lan pungkasane nyurung sampek ing lemah.

Krungu koyok ngoten Mande Rubayah, koyo-koyo ora percoyo dining perilakune putrane seng sampun digekne lan ditresnani, banjur Mande Rubayah nyobak maleh nyedeki Malin.

Ndheleng iki bojone malin katon luwih kaget male. Amergi Malin ngeroso isi kaleh bojone lan para punggawane kang sampun nonton kedadean niki, Malin kanti tego nyadhung Mboke sampai tersungkur ing lemah.

Rungokno….Mbokku ora mungkin kaya sliramu, wes mlarat, mambu lan reget. Wong-wong ing saubenge mung dheleng lan mantuk ndheleng kedadean niki.

Malin Kundang Dikutuk Menjadi Batu

Malin Kundang Dikutuk Menjadi Batu

Banjur Malin njaluk bojone lan pengawale supaya bali menyang perahu lan nerusaken perjalanane. Ningali sikan Malin kang tego tumindhak kaya ngunu, ndamel Mande Rubaya loro ati kang jeruh. Ing roso sedih Mande Rubayah ndungo nalikane angkat tangane mungga lan ujar

Duh Gusti Allah, yeng wong iku dudu anakku, mula aku bakal ngapura tumindhak kang sampun ditumindhakke, nanging yen niku pancen anakku Malin Kundang, mulo pancen dhekwene pancen putra kang durhaka lan kutuklh dados watu. Ujare Mbokne Malin kanti nangis pilu.

Lan ora sue sawise ndugo Mbokne, moro-moro cuaca kang maune padang, maleh peteng dibarengi kilat lan udan kang kandel, lan akhire tiba badai ing tengah segoro lan nyemprot perahu Malin Kundang, ingkang akhire ajur lan digowok ombak menyang pesisir Pantai Air Manis.

Banjur awake Malin Kundang kang kegowo sampek ngarepe Mboke, lan kanti njaluk pangapuro karo sujud dateng Mbokke.

Malin Kundang njaluk pangapuro dateng Mboke, nanging kutukan sampun keucap, mula ora suwe awake Malin kalian tugelane perahu ingkang sampun rusak lan ajur dados watu.

Batu Malin Kundang

Batu Malin Kundang

Legenda Malin Kundang sudah memberikan inspirasi bagi semua karya seni yang ada di pantai Air Manis, Kota Padang.

Karya itu berbenuk pecahan kapal dan seseorang yang disebut dengan Malin Kundang, di dalam posisi terlungkup di pesisir Pantai Air Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Bongkahan batu yang menggambarkan akhir kidup tokoh Malin Kundang, saudagar yang pada saat itu kedatangannya di kampung halaman mendapatkan kutukan karena Malin menolah mengakui ibu kandungnya.

Keberadaan Batu Malin Kundang sudah mempopulerkan Pantai Air Manis, tempat latar legenda sebagai salah satu daya tarik wisatawan di Kota Padang.

Relief Batu Malin Kundang sendiri dikerjakan pada tahun 1980-an, dari hasil karya Ibenzani Usman dan Dasril Bayras.

Baca Juga : Wayang Semar

Unsur Instrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

Unsur Instrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

 • Tema

  Malin Kundang durhaka kepada orang tuanya.

 • Tokoh

  Ibunya yang bernama Mande Rubaya dan Malin Kundang.

 • Alur

  Maju

 • Perwatakan

  Mande Rubaya berwatak penyayang, baik hati dan portagonis, sedangkan watak Malin Kundang adalah antagonis dan protagonis.

 • Latar Suasana

  Bahagia dan menyedihkan.

 • Latar Tempat

  Di pantai air manis

 • Latar Waktu

  waktu siang dan malam

 • Amanat

  Janganlah kalian durhaka kepada orang tua, apalagi kepada seorang ibu. Karena durhaka kepada orang tua adalah sifat yang tercela dan dilarang oleh agama.

 • Sudut Pandang

  Orang ketiga.

Hingga sekarang patung Malin Kundang masih bisa dilihat di tepi pantai yang bernama Pantai Banyu Legi.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah inspirasi yang baik, sebagai pembelajaran sebagai contoh perbuatan yang tidak baik dan sebagai bahan pengetahuan. Apabila ada kesalah kata mohon untuk dimaafkan.

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.