Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa – mungkin sudah ada yang tahu cerita ini, tentang legenda Ramayana, yang sangatlah terkenal di Indonesia yang khususnya masyarakat Bali dan Jawa.

Dongen ini, sangatlah melegenda serta mempunyai keunikan kisahnya. Ramayana merupakan cerita yang sangat banyak digemari dan didengarkan.

Selain itu, cerita Ramayana juga ada di dalam pelajaran anak sekolah. Nah disini, kita akan membas tentang cerita wayang bahasa jawa Ramayana secara lengkap.

Sakwijining dina kerajaan Mantili ingkang kerajaane bapak Ipun Rama Dewi Shinta, yaiku Prabu Janaka. Dhekne ngada aken sayembara “siten sing saget manah engkang sae, ajeng didadeaken mantu” salah satunggalipun pesertane Prabu Rahwana lan Prabu Rama.

Sayembara diwiwiti, Rahmawana wiwiti manah, ananging mboten saget ngangkat panah kasebut. Banjur Prabu Rama giliran manah, dhekne bisa ngangkat panah kasebut.

Sehingga Prabu Rama seng saget menangaken sayembara lan akhire angsal garwane Dewi Sintha. Namung Prambu Rahmawana mboten remen yen Prabu Rama dados garwane Dewi Sintha.

Alengko niku kerajaan Indrajid, Patih Prahasta, Rahwana. Sarpanaka maringi kabar teng Rahmawana yen enten wong wadon ayu, Prabu Rahwana ipun banjur madosi tiang wadon wau.

Kasunyatan Putri nipun Putman Kalamanica. Putri Kalamanica niki saget gantos wujud nopo mawon lan saget ngerubah wujud dados alit sanget. Ing cerita wayang Ramayana ratune para kethek yaiku anoman.

Awal Mula Diculuk Dewi Shinta

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Ten dhandaka Ram Sintha lan Laksamana taseik ngembara, ngertos Kalamarica lan Rahwana tumut ing ngincer lan godoni Dewi Shinta. Banjur Kalamarica nggodo Dewi Shinta, ngerubah wujud dados Kijang Mas.

Dewi Shinta ningali kijang kasebut, banjur ngengken Prabu Rama ndamel ndemok kijang mas kasebut. Ananging kijang wau malah mlayu ing njeros alas, Dewi Shinta nyuwun Prabu Rama ndamel nyonyak kijang wau. Laksamana tetep kale Dewi Shinta.

Shinta nesu, amergi Laksamana mboten tumut Prabu Rama ngoyak kijang ing alas. Akhire Laksamana nuruti kepinginane Dewi Shinta supados nyusul Prabu Rama ndamel ngoyak kijang ing njero alas.

Ananging Laksamana ajrih kalian kaselametane Dewi Shinta, akhiripun Laksamana ndamel bunderan supados Dewi Shinta tetep slamet.

Saksampune Rahmawana sampun ndugi, banjur njajal nyedeki Dewi Shinta, dhekne njajal ndamel nembus bunderane wau. Ananging Rahwana mboten saget ngelampahi buderan wau.

Akhire Rahwana ngerubah wujud dados Brahmana tuwo, engkang tujuan saget narik perhatiane Dewi Shinta lan njaluk sedekah.

Baca Juga : Wayang Semar

Diculiknya Dewi Shinta oleh Rahwana

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Rahwana nyedeki Dewi Shinta banjur njaluk sedekah. Dewi Shinta ngerasa welas, akhire maringi sedekah dateng Brahmana tuwo wau. Nalika maringe sedekah, asthone Dewi Shinta ditarik medal sangking bunderan, banjur dibeto mabur kalian Rahwana.

Akhire kedadean perang antara manuk Jayatu lan Rahmana. Nanging manuk Jatayu kalah, lan kelangan lare loro, banjur Rahwana miber mbeto Dewi Shinta. Sakwijining niku Laksamana lan Prabu Rama wangsul maleh lan ketemu kalian manuk Jatayu seng sampun kejet-kejet.

Jatayu nyeritaake kedadean wau kalian Rama, nek Dewi Shinta diculik dateng Rahwana sakwise matur manuk Jayatu seda. Laksamana lan Rama akhire semedi pados coro ndamel nyelametake Dewi Shinta.

Prabu Rama ketemu kale Hanoman, seng nulungi Rama nyelametaken Dewi Shinta. Banjur Rama diajak ten guwo Kiskenda, yaiku omahe Hanoma.

Ten Guwo Kiskenda, niku enten rencange Hanoman, engkang asma Subali lan Sugriwa tiang kale niku smai remen kale Widiawati lan kalih-kalihipun sami saktine. Akhire tiang kalih niku wau tukaran ngolehke Widiawati.

Pas niku Rama kalian Hanoman ndugi. Hanoman ngusahake nyegah Subali lan Sugriwa. Amergi mboten saget nyegah. Hanoman ngengken Rama manah salah sijine, akhire Subali seng kengeng panah terus seda.

Sugriwa tasek kepingin ngutaraake niate ten Prabu Rama, yen Sugriwa kepingin nulungi Rama nyelametake Dewi Shinta.

Perang Antarane Rama lan Rahmawana

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Perang antarane Rahwana lan Prabu Rama kedadean. Kumbakarna seda dipanah dateng Rama, nalikane ngewangi Rahwana musnahne Rama, lan Indrajid tumut seda pisan amergi ngewangi Rahwana.

Akhire kedadean perang sengit antara Rahmayana lan Dewi Rahwana, seng akhire Ramwana seda di panah kalian Prabu Rama, banjur niku dijepit ing gunung.

Saksampune ngalahke Rahwana, Prabu Rama ketemu maleh kalian Dewi Shinta. Nanging Prabu Rama curiga kalian kesucian Dewi Shinta, saksampune diculik ngantos dangu. Dewi Shinta akhire mbutekno Rama, kanti coro mbakar awake dewe ndamel geni.

Nalikane Dewi Shinta mbakar bawake ternyata genine mboten mempan nalikane mbakar awake Dewi Shinta. Niki mbuktekne yen Dewi Shinta tasek suci, akhire Rama percados lan nampi Dewi Shinta maleh. Akhire Prabu Rama lan Dewi Shinta uripe ayem tentrem lan bahagia.

Hanoman Menyelamatkan Shinta

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Hanoman mulai ngawiti nyelametake Shinta. Nanging Hanoman njalok sehelai rambut Rama seng badhe diparingi kale Shinta, ndamel bukti nek Hanoman kongkonane Prabu Rama seng badhe nyelametake Dewi Shinta.

Ing taman argosoka, Kerajaan Ngalengka. Dewi Shinta dibaturi kaleh Trijata, keponakan Rahwana. Nilakane Rahwana njajal ndamel bukti nek Hanoman bener-bener kengkenane Prabu Rama, kangge nyelametake Dewi Shinta.

Mahkota Putera Rahwana ngertos ndugine Hanoman, banjur Hanoman ditangkep lan diparingi teng ngajenge Prabu Rahwana.

Akhire Rahwana mutusaken ndamel bakar Hanoman. Persiapanepun dilakokke ndamel bakar Hanoman, wektu niku Pumbakarna sedereke Rahwana nglindungi Hanoman. Seng kajenge di bakar kalian Rahwana.

Ananging niate niku mboten hasil, amergi dikalangi Kumbakarna. Nalikane pasukan Rahwana bakar Hanoman, jebule Hanoman mboten mempan di bakar ndamel geni.

Malah Hanoman ngerebut obor geni sangking astone Rahwana, ndamel buntute lan genine niku wau ndamel dolanan teng Hanoman, sak derenge ndamel bakar Kerajaan Anglengka.

Pasukane Rama mbendung kali seng celak kalian Kerajaan Galengka ananging pasukane Rahwana mboten saget nopo-nopo.

Baca Juga : Cerita Wayang Bahasa Jawa

Unsur Intrinsik Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Ing cerita wayang Ramayana Bahasa Jawa enten unsur intrinsik ing cerita, antarane yaiku :

1. Tema

Tema yaiku cerita kang saget makili ing njerone cerita ing cerita Prabu Rama lan Dewi Shinta tema persetujuan, kesetiaan lan pengorbanan antarane Prabu Rama kalian Dewi Shinta. Lan peperangan anatarane Prabu Rama, Rahwana lan Hanoman.

2. Watak-Watune Para Paraga “Penokohan”

Karakter seng nduweni ing saben-saben paraga. Ing cerita Prabu Rama lan Dewi Shinta yaiku :

  • Rama

Watake Prabu Rama yaiku apik, protagonis, alus, kendel lan setia.

  • Shinta

Watake Dewi Shinta yaiku apik, protagonis, setia lan alus.

  • Prabu Lasemana

Watake Prabu Lasemana yaiku alus, apik, protagonis, lan ambiantu.

  • Hanoman

Watake Hanoman yaiku patriot, protagonis, kendel lan seneng ambiyantu.

  • Rahwana

Watake Rahwana yaiku Olo, serakah, antagonis, lan bringisan.

3. Alur Cerita

Alur cerita yaiku urutan prastawa, “episode” kang kedadean ing njeroning cerita, kedadean ing njeroning cerita ana setunggal “satu” alur yaiku jenenge alur maju.

4. Tokoh Utama

Dewi Shinta lan Sri Rama.

5. Tokoh Tambahan

Laksamana Widagda, Hanoman lan Jatayu.

6. Latar “Setting”

Keterangan kang ndudohake wayah, swasana, panggonan ing njeroning cerita.

7. Latar Tempat

Latar tempat yaiku hutan “alas”, taman argasaka, kediaman rahwana, kerajaan mantil, latar waktu : siang hari dan latar belakang : bahagia dan haru.

8. Amanat

Amanat yaiku pesan moral kang disampeaken penulis cerita ndamel seng maos ing cerita Rama lan Shinta.

Kita kedah setia kele pasangan, kita kedah ngadah jiwa patriotisme kang sae, kita kedah njagi kejancan engkang sae, kita tansah mbela kebecik lan mbela keutamaan ndamel pertahanan negara kita.

Kita bisa ciloko umpamipun ngelanggat aturan, jangan memaksakan hehendak dari orang lain lan hargailah usaha orng lain kang rela mati demi kita sedaya.

9. Sudut Pandang

Pamawase Pangripta “sudut pandang pengarang” yaiku sudut pandang kang dipendet sangking pangripat ndanel deleng sawijining kedadean sajeroning cerita. Teng cerita niki sudut pandang orang kaping tiga.

Kesimpulan dari Cerita Wayang Ramayana

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Ramayana merupakan sebuah wiracarita dari Inida yang digunah oleh Balmiki atau Walmiki. Kisah cerita epos yang mempunyai alur yang sangat sederhana.

Seorang putra mahkota kerajaan Kosala yang bernama Rama, adalah titisan atau awatara Bhatara Wisnu di dunia yang terusir dari kerajaannya sendiri.

Mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, apabila ada salah kata atau salah tulisan mohon untuk dimaafkan.

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.