Contoh Geguritan Tema Guru

Geguritan Tema Pahlawan ir soekarno-min

Geguritan Tema Guru – kali ini, kita akan membahasa tentang geguritan yang berjudul Guru. Pada artikel sebelumnya sudah membahasa berbagai macam geguritan Bahasa Jawa yang berbagai tema dan masih bnyak lagi contoh-contoh geguritan yang sudah di pelajari di artikel sebelumnya.

Ada banyak contoh geguritan seperti geguritan yang bertema Guru, Ibu, Pahlawan, Lingkungan, Sahabat dan masih banyak lagi.

Berikut ini ada beberapa contoh mengenai geguritan yang bertema Guru yang bisa dijadikan bahan belajar dan menambah ilmu pengetahuan kita.

Geguritan Tema Guruku

Guruku….

Njenengan ingkang mbimbing lan ndidik kulo

Sangking seneng mboten ngertos dados ngertos

Ingkang mboten saget dados saget

Nasehate panjenengan ingkang kulo ilingi.

 

Matur suwon Guru…

Panjenengan Pahlawan kang ning uripku

Aku mboten saget mbales jasane panjenengan..

Aku mung saget ndedungo marang Gusti Allah…

Geguritan Tema Guru 1

Guruku Perjuanganku

Guru…

Mung sliramu kang dadi pepujan

Paring ilmu kang mboten nyawang waktu

Aku ora bakal lali marang sedanten jasamu

Guru…

Suaramu tansah ndak elingi

Pituturmu ora bakal lali

Ndadekne aku manungso kang migunani

Guru…

Wayang esuk sliramu teka…

Panase srengenge ora ndadekne sungkawa

Esem lan dungo ndadekne aku ngerti ndunyo

Guru…

Kesele ragamu kang ora dirasa

Laraning atimu tansah ditompo

Ananging sliramu tetep sareh ugo prasaja

Duh Guru…

Guruku ditiru, ora ditinggal turu

Guruku digugu, ora banjur diguyu

He ngertio…

Ditiru solah bawane, lan digugu pitutur becike

Ananging kasunyatane ?

 

Aku kelingan pituture poro pujangga

Ing ngeroso sung tuladha

Ing madya mangun karsa, lan…

Tut Wuri Handayani

Mugi Guru pinaringan berkah Gusti Allah kang murbeng dumadi

 

Guruku Pepujanku…..

Ora ono piwales kang ngenteni

Kabeh niku wujude iklas neng atine

Aku biso matur, gungin panuwun kangge dwija sejati.

Geguritan Tema Guru 2

Sliramu tansah digugu lan ditiru

Marang kabeh muridmu

Atimu ora tahu nesu

Senajan aku tansah keleru

Rupamu kang nyenengne ati

Pocapanmu kang ngademne ati

Tansah gemi nastiti, ngati-ati

Menehi eluhmu kanti teliti

 

Ora tau ngeroso suntuk

Anggonmu mulang wuruk

Supoyo muridmu ora ketubruk

Dadi wonng pinter

Lan ora oleh keblinger

Senajan kauripan nggadang nantang

Ananging tetep maju perang

Lan biso gayeng uripe

Ngerasakne zaman emase

Saka rekasane ing zaman mbiyene.

Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru…

Kabeh wong wes podo krungu

Apa maneh ono kalangan Guru

Nanging kanti sertifikasi Guru mau.

 

Apa bocah-bocah banjur mituhu

Ora wani karo Guru

Mugio kanti sertifikasi iki

Para siswa tambah bakti.

 

Sinau ono sekolah kang mligi

Mantep, karep sajeroning ati

Kanti sertifikasi Guru iki

Para Guru ono kang daftra haji.

 

Ugo akeh kang tuku mersi

Ananging kang utama

Kanti sertifikasi Guru iki

Para siswa tambah prestasi

Lan bekti marang Ibu Pertiwi

Lan marang kang ngawe uripe pati…

 

Karya : Aris Irianti

Guru Dalan Uripku

Nora ngiro, nora ngimpi….

Gusti gawe lakuku saiki

Dados ngabdining bumi pertiwi

Nggawe landepe pikiring poro siwining Negeri.

 

Kudu bisa digugu lan ditiru

Digugu pocapanku

Ditiru tumindakku

Supoyo ora nggawe nacad jenenge Guru.

 

Nadyan kolo-kolo abang kuping iki…

Mergo tumindaking siwi..

Ndaktampa kanti lilaning ati…

 

Aja nganti sepi ing kawaruh

Ojo pisan-pisan pikirane landep dengkul

Cancut taliwanda

Adus kringet aku lilo

Adol suwara lan ngelmu kangge majuning Negara

Baca Juga : Geguritan Bahasa Jawa

Contoh Geguritan Tema Guru 1

Guruku Ibaratae Banyu Langit

Ibarate banyu laut….

Senajan diombe wong akeh, ora bakal entek

Ibarate srengenge..

Cahayamu ora bisa bakal entek

Senajan digawe nguncal wog sak ndunyo

 

Ono polisi, onok dokter lan ono dosen

Sopo sing ngajari… ?

Ana kyai, ono tentara, lan ono insinyur

Sopo sing ngajari…. ?

 

Kabeh mau jasane Guru

Kabeh iso nulis, iso moco lan iso pinter

Amergi jasane Guru.

 

Karo sopo…

Aku biso balas budi marang panjenengan

Rasanae ora ono

Sing nyonggo utang iki.

Contoh Geguritan Tema Guru 2

Wingi nalikane sikil iki

Tumpak sak nduwure bumi

Durung paja-paja ngerti ha, na, ca, ra, ka, da, ta

Alip, ba’, ta’ , tsa’ , opo dene good morning teacher…

 

Lumakuning srengenge wes ganti

Panyawangku dadi padang

Trawangan…

Rasaku sangsaya…..

Ora bisa dakgambarake

Sing tresnamu nabet njanget

Sajeroning atiku

 

Lamung tanpo panjenengan

Biso opo aku nepaki bumi iki.. ?

Leladimu marang aku…

Ora timbang karo piwalesanku

 

Bu Guru… Pak Guru….

Jangkahku isih adoh

Uripku isih nyamut-nyamut

Setitik, setetes embun esuk

Iki wes cukup

Timbang banyu sak kendi

Marakake ati mati

 

Lepasen lakuku

Ndak umbare gagasanku

Sedyaku kasembadan

Dungo pangestumu

Nuntun marganing sedyaku

Contoh Geguritan Tema Guru 3

Panjenengan sampun ndadekake kulo pinter

Panjenengan kados sabar ngajari kulo

Panjenengan sampun nyukani contoh kang apik

Guru…. kulo nyuwun pangapuro

Kang sekalahanku kang nggawe njenengan dados susah

Matur nuwun Guruku….

Geguritan Tema Guruku

Berikut ini adalah contoh dari geguritan Bahasa Jawa yang bertema Guru Pahlawanku, karya dari Bearotun.

Guruku Pahlawanku

Pribadimu kebak tuladha…

Ageman, dhahar, lan solahbawa

Kabeh sarwa prasaja

Ora neko-neko

Ora werno-werno

Jam pitu wes aweh tandha

Tandha yen wiwit makarya para dwija adol swara

Swara-swara kang ngumandangake keprigelan, kebecikan lan kawasisan

Minangka damar kangge ngayahi mayang bebrayan

Panjenengan pancen tlaten

Pakaryamu kebak kawigetan

Pantes kinakbeten

Nadya dudu putramu aku

Kok gulawentah tanpo ngetung wayah

Kok ngelati kanti gemati

Datan lali panjenengan paringi wanti-wanti

Kangge urip kang biso mulyo mukti

Aku mung biso nyuwun marang Gusti

Piwalesan ingkang tanpa umpami

Karaharja kawadidan katentreman

Mugo tansah pinaringan

Guruku……Pahlawanku….

Baca Juga : Geguritan Bahasa Jawa Tema Sahabat

Contoh Geguritan Tema Guru 4

Guruku Kesenenganku

Guru….

Panjenengan mulang kulo kang kanti sabar

Ananging kulo ndamel gelo marang njenengan

Kepripun carane mbales jasa panjenengan, Guru….

Tanpo Guru kulo mboten saget nuntut ilmu

Sebab ilmu niku penting sanget ing dateng kulo

Lan ilmu niku kangge kulo

Tanpo Guru, kulo mboten saget bahagia

Guru…..

Kepripun carane supados kulo saget mbales jasa panjenengan

Sungguh, tanpo Guru kulo mboten saget bahagia…

Contoh Geguritan Tema Guru 5

Pamulangan

Jare simbah aku kudu sekolah

Kareben dados bocah kang genah mrenah lan ora nggladrah

Jarene rama ibu aku kudu sregep mangkat

Kareben dados wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

 

Jarene bapak lan ibu Guru aku kudu sinau

Tambah ilmu…

Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Ananging

Prakanca…

 

Coba delengen kahanan kang nyata

Apa isi bisa pamulangan kang ana ndadekake urip tumata

Pamulangan kang tanpa tuladha

Pamulangan kang kasatan piwulang

Pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta

Siji lan siji ono piro…. ?

Jare anut kang nduweni kerso

Jan ora weruh trapsila, subasita, apa maneh tata krama

Lali dosa….

Kabeh lurung binarung kumalungkung

Pamrih pamuji siji…

Pamulangan ora aweh pepadang…

Simbah…

Nyuwun pangapunten

Kulo mboten kepingin dados dokter

Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

 

Rama….

Nyadong duka

Kulo mboten kapilut drajat pangkat

Jalaran ajrih sumpahing rakyat

Kang panggah melarat sekarat

 

Bapak ibu Guru….

Nyuwun dungo pangestu

Mugi-mugi sedanten ilmu saged dados sangu…

Contoh Geguritan Tema Guru 3 Bait

Guru Tercinta

Guru….

Engkaulah harapanku

Engkau yang mendidik kami

Aku berterima kasih kepadamu ibu Guru.

 

Guru….

Hampir setiap hari kita bertemu

Kita bertemu disekolah

Disekolah kami mencari ilmu dengan mu Guru.

 

Guru…

Kau selalu disisiku

Kalau kita berpisah aku rela

Aku menyayangimu Guru…

Demikian artikel ini, mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, apabila ada kesalahan kata mohon untuk di maafkan.

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.