Geguritan Tema Ibu

geguritan tema ibu

Geguritan Tema Ibu – Ibu merupakan orang yang sangatlah berperan yang sangat penting di dalam hidup kita, dia yang berjuang tanpa mengenal lelah, hingga di abadikan di dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang anak sudah sepantasnya untuk berbakti kepada kedua orang tua.

Kita bisa mengabdikan jasa orang tua dengan cara menggunakan kata-kata yang dalam bentuk puisi, sebagaimana yang bisa kita pelajari pada artikel ini.

Geguritan Ibu Pahlawanku

Geguritan Ibu Pahlawanku

Tresna ibu ora kaganteaken

Pengorbanan kang tanpo wates

Ora biso winales

 

Ibu…. Pahlawan uripku

Dungo ibu kang tulus lan suci ngiringi awakku,

Pangorbanan tanpo pamrih lan ora kepedot

Kairingan lakone waktu

 

Pitutur kang ngajari baktiku nyimaake

Sedanten asihmu ora bakal puput

Ibu Pahlawanku, gonga pujiku kangge ibu….

Geguritan Ibu Kebanggaanku

Ibu….

Pangorbananmu kaya bumi pertiwi,,

Nadyan dipiloro, dipaculi malah nukulake wiji

Kangge panguripane sagung dumadi

Kanti sabar anggonmu angreksa

Nggembol sangangsasi sepuluh dino

Kabeh lakon kabeh lelaro ora dirasa

 

Ibu…..

Asihmu kaya gebtare lintang ing angkasa

Ngawe endah kahanan dunyo

Lumunturing tresnamu kaya aluning samudra

Sambung sumambung tanpo kendat

Anggonmu ngengulang marang putra

Dungomu tansah lumitu anggiring kabeh geguyahanku

 

Ibu….

Welasmu koyo sorote condrop ing wanci dalu

Tansah paring obor engkang pepeteng

Nalikane anakmu susah ora kendat paring pitedah

Nalikane anakmu luput tansah maring pangenut

Kareben uripku ora kalang kabut…

 

Ibu…..

Sewu atur ora bakal cukup

Bondo ndunyo ora bakal nutup

Kangge nganteni katresnananmu

Amung esemmu kang bisa ngawe padang atiku

Geguritan Anggerku

Ngger biyung nyuwun pangapura

Ora bisa dadi biyung kang sampurno

Ora bisa nglegakne atimu..

 

Ngger…

Uripku kebak kaluputan

Ngiwo luput, nengen nggih luput

Rumongsoku aku wes manut

Bangun turut karo sing jarene winasis

Ananging nyatane isih tetep luput lan diluputne…

 

Loro atine biyung, nggih..

Kapingin cerita wae

Ora enek sing gelem krungu

Opo male sambat, mung arep digeguyu..

Kabeh wes ora percoyo karo biyong…

 

Sedanten iki nyatane ngapusi

Ananging biyung isih tetep percaya, ngger…

Mung siji sing ora bakal iso ngapusi..

Yaiku Gusti Kang Maha Agung…

Geguritan Tema Ibu

Ibu…

Anakmu kang ndak wanti-wanti

Kang ndak kawatirake

Kang kok titipake ono pawiyatan luhur iki..

 

Iki anakmu..

Kang durung iso nyenengne ibu

Kang durung iso nyenengne keluarga

Kang isih dados tanggunganmu….

 

Ananging ibu….

Anakmu iki bakal banggakne ibu

Banggakne keluarga kabeh..

Anakmu ora bakal nyerah bu..

 

Kagem nyekel lintang ono ing langit

Kang kadang ditutup mendung

Kang kadang mripat wae wes ora biso weruh

Ananging anakmu iki janji ibu…

Pamit Ibu

Ibu…

Kulo nyuwun sangu…

Sangu dungo sanes jopo montro

Ugo sanes sangu arto..

 

Ibu…

Kulo nuwun pangestu

Mugi mboten wonten godhong rencana

Nyerimpeti langkah kula…

 

Kulo atur panuwun

Pangestu lan pandungo kulo tompo

Minangka kageman gayuh kamulyaan..

Baca Juga : Peribahasa Jawa

Doa Ibu

Tresna asih ibu..

Kesabaran ibu kang kebak wutuh

Ora biso ndak tak lalekke..

 

Doa ibu kang tulus

Tansah ngiringi awakkmu

Pengorbanan kang tanpo wates

Ora biso winales

 

Ibu…

Pituturmu bakal nadak rungu

Tresno asihmu marang aku

Ora bakal puput

Pandungoku ibu….

Mugi Gusti Allah tansah nyembadani

Ibuku 1

Ibuku…

Panjenengan kang ngelahiraken kulo

Ngeramut aku

Tekan cilik nganti saiki

 

Ibu…

Senadyan ta aku nakal

Jiwamu tetep sabar

Lan sayang marang aku

 

Ibu….

Sayangmu ora ono tandingane

Ora kenek dilalahno…

Ibuku 2

Ibu…

Saknjeroni esemanmu enek keselmu

Rino wengi kerjo, tanpo roso lesu

Tansah kuat lan tanpo sambat

Mung kanggo aku…

 

Ibu….

Tetep sabar ngadepi ndhablekke awakku

Tetep nyepurani salah polahku

Ngobati naliko aku klara

Nyemangati naliko aku tanpa daya…

 

Ibu sepurane ingkang katah

Aku amung biso ndungo

Mugi Gusti tansah ngelindungi

Maringi kawerasan lan rezeki…

Ibu 1

Ibu, sihmu kadya sumunaring bagaskara ingkang madangi jagad raya..

Katresnanmu kadya jembaring segoro tan biso diukur kanti ukoro

Ibu, senajan sang Putra Asring ngelarani panggalih

Ananging katresnanan ndiko ora ngalih

 

Ibu, senajan sang Putra Asring ngawe kuciwa

Ananging ndiko tansah paringi apura

Ibu, pangendikan ndika ngemu pitutur luhur

Kadyo lintang, rembulan ngawe endahing wengi

Tansah paring pepadhang margi lampah kang putra…

 

Ibu, senajan abot ing sesanggan ananging ora sambat

Senajan nemahi rekoso ananging tan ono iluh ing netro

Ibu, namung dungo ingkang saget kang putra puji

Mugi Gusti paringi kesarasan lan panjang yoswone

Pinaringan kecakapan lan gesang minulyo

Kangge putro mboten saget caos piwelas dumateng ibu

Awit tapaking samparan ibu suwargo kang putra…

Ibu 2

Ibu….

Lumintiring asihmu, kadya cahaya lintang ingkang angkasa, gumebyar ngawe padang ing tyasmu…

Tan kendat pudyamu, pepujimu kangge aku..

Lir pradipta rumeksa ing wengi, rinenggo ing rembulan

 

Ibu….

Kang kinasih…sih kawelasanmu nyiroake sedoyo luputku marang laku kadarman kang pinerak..

Ibu…

Sewu atur ora bakal cukup, bondo dunyo ora bakal nutup katrenananmu marang aku..

Ibu….

Aku bakal sregep lelaku, ngudi laku utomo, nyebar tresna marang sepadha, kangge esemmu kang ngebakti kalbu…

Geguritan Ibu

Bapak Biyungku

Urip…

Oramung sadermo ngelakoni

Ananging kudu tetep mbudidaya

Senajan rumaket ing wengine badeg

Tanpo kapetung ing nyawa

Mung supoyo bocah-bocah cukup

 

Songko meltheking surya

Jumangkah suku kanti tatag

Luake ing sakdawane dalan

Tumeko lingsire bagaskara

 

Tan rinasa lungkrahe raga..

Tan ginawa..

Tumurune kringet lan waspodo..

 

Budidaya ing pangupayan

Nyukupi butoh putra lan putrine

Najan tha..

Ameng-ameng ing bebayan

 

Abote

Kasangga

Rekasane dirasakne dewe

Mung kangge bunga putra..

 

Ing gegambaran wewayangane

Bisa meruhi kekudangane ati

Mbesuke mukti tibo mburine

Senajan piyambake ora biso melu ngerasakke

 

Bapak…

Biyung….

Matur nuwun…

Sing biso ndak aturake

Ing ukoroku ing rinakit iki…

Sepurane Ibu

Nalika…

Nalika aku nyebut asmamu

Gumeteran kabeh awakku

Ngelingi wak rentanmu

 

Ibu…

Pangapurane anakmu iki

Ninggalne panjenengan tebih ing mriki

Ing lemah rantau luar Negri…

 

Ibu…

Tanganku niki mesti tak tengadahken

Nyuwun dupateng Gusti Pangeran

Ndamel panjenengan diapringi kesarasan

 

Ibu…

Nopo mawon ingkang kuhadiahken

Mboten pernah sepadan

Kalih nopo ingkang panjenengan paringaken…

 

Ibu…

Mboten wonten ingkang saget tak kirimken

Ndamel mbales sedoyo keapikan

Kejobo dungo dateng Gusti Pangeran

Baca Juga : Geguritan Tema Pahlawan

Geguritan Bertema Ibu

 

Sih Katrisnane Ibu

Ibu…

Lumunture sih..

Kegawa ing lumakune umurmu..

Tumeka ing pungkasane wektumu…

 

Ibu…

Sih trisnamu datan kendat ing waktu

Senajan ragamu ajur mumur

Lebur ing panandang

Kangge ngrungkebi lan mbelani aku…

 

Ananging

Aku tanpo nduweni salah

Wes ngawe laraning atimu

 

Sliramu…

Tan pegat ing sihmu

Tansah njaga aku

Kalane watuk

Adem panas ing ragaku

 

Sumedot rasa..

Ingkalane wengi wes tumiba ing netraku

Kang nuwuhke pangangen

Nalikane sliramu ngendong lan gudhang aku

Isih ndak rasa tumeka saiki…

 

Ibu…

Wenginge waspa kang lumuntur ing netra iki

Mratandha, menawa aku kangen marang esemanmu..

Marang pasuryanmu

Apa male katrisnanmu

 

Lan saiki

Aku amung bisa mrapagi papan paleraman

Lan nyawang watu nisan kang tinulis asmamu

 

Wanda-wanda dungo

Lan gatra-gatra pepujan

Ndak suwunke marang Gusti

Supaya sliramu tansah sumanding ing kasuwargan…

Contoh Geguritan Tema Ibu

Ibu Jiwaku

Ibu…

Panjenengan sing tak sayangim tak patuhi lan tak hormati..

Tanpa panjenengan ora bakalan ana aku iki…

Nang dunyo lan buwana iki..

 

Ibu…

Panjenengan mergawe banteng tulang

Tanpa pamrih, tanpa kesel kangge lare-laremu

Jasane panjenengan kaya keswa ora bisa diitung..

 

Ibu…

Panjenengan enek terus kangge aku

Tanpa rasa kesel lan rasa pamrih

Ngerungokake cerita curhatanku..

 

Ibu…

Kasihmu kangge lare-laremu pindah lebuh

Tapi kasihku marang panjenengan ora bakalan iso..

Amargi kasihku mung pindha gotek..

 

Ibu…

Panjenengan ora bakal tergantekake

Kangge sak iki lan sakteruse..

Panjenengan sak lawase enten ing pikiran lan ingatanku..

 

Ibu…

Meski panjenengan sampun luput ing bawana

Asmane panjenengan tak inget lan tak ukir

Ing wardayaku sak niki lan sak teruse..

Baca Juga : Geguritan Bahasa Jawa

Geguritan Tema Ibu

Emak

Emak…

Tresna asihku mak…!

Ora ono kang bisa nggatekke

Kesabaranmu kang kebak wutuh

Pandongamu Mak..!

Kang tulus tansah ngiring lakuku

Pangorbananmu kang tanpa wates, ora bisa tak bales

Tresna lan welasmu marang aku ora bakal puput..

Pangapuramu yo mak…! Pituturmu bakal tak rungu..

Pamujiku mak..! Muga Gusti nyembadani..

Kagem Ibu, sungkem kulo ingkang putro..

Pangapunten mbok bilih riyadin puniko..

Mboten saget sowan mantuk…

Demikian pembahasan artikel ini secara lengkap, apabila ada kesalahan tulisan atau kesalahan kata moho untuk dimaafkan. Mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.