Kumpulan Contoh Geguritan Tema Pahlawan

geguritan tema pahlawan

Geguritan Pahlawan – Halo sahabat Symbianplanet.net . kali ini kita akan belajar mengenai geguritan yang bertema pahlawan. Kita sebagai pemuda bangsa Negara Indonesia.

Harung mengenang jasa-jasa para Pahlawan kita, yang dimana sudah berjuang membela Negara Indonesia dan memerdekakan rakyat dan hasilnya bisa kita rasaka hingga saat ini.

Kita haru banyak bersyukur karena hidup pada masa penjajahan sudah berakhir, semoga para pahlawan Bangsa dan Agama diterima dan mendapatkan nauangan yang lebih baik lagi.

Berikut ini adalah beberapa contoh geguritan yang bertema Pahlawan yang kita bisa pelajari bersama-sama.

Geguritan Pahlawan

Pahlawan merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu pahla-wan yang artinya adalah seorang yang di dalam dirinya menghasilkan pahlawan “hasil” yang sangat berkualitas bagi Negara, Bangsa dan Agama.

Pahlawan merupakan orang yang paling menonjol, karena pengorbanan dan keberaniannya di dalam mempertahankan Negara, yang membela sebuah kebenaran dan pejuang yang sangatlah berani.

Pahlawan Nasional yang bisa diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada Negara Republik Indonesia. Menurut data yang sudah ada dari Kementrian Sosial RI, hingga bulan November 2010 adalah berjumlah 149 yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Kita yang sebagai warga Negara Indoneisa harus mengenang jasa para Pahlawan, karena dengan adanya para Pahlawan kita bisa tinggal dengan aman di Negara Indonesia tercinta ini.

Nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menuangkan jasa-jasa para Pahlawan melalui sastra seperti puisi dan diabadikan di dalam sebuah kata-kata yang indah.

Selain para Pahlawan yang sudah memperjuangkan Negara kita, kita jarus berbakti dan mengenang semua jasa guru-guru kita, untuk mengenang kita juga bisa menuangkan di dalam sebuah geguritan yang bertema Guru.

Geguritan Tema Pahlawan 1

geguritan tema pahlawan diponegoro

Pangeran Diponegoro

Rogo nata….

Nolo kawula…

Taker ludira

Nggusah panjajahan Walanda

Saka bumi nusantara

Runtiking ati

Perso solaheng kampemi

Sawiyah marang bumi lan abdi

Labuh pati ndepani pertiwi.

Tan ngetan kurbane picis..

Tan miris landepe mimis…

Nganti mumeko ing lalis

Tumpes tapis

Penget tumrap poro muda-mudi

Mirih nulad-anulada

Lubuh bangsa mbangun praja

Mbrasta dumalaning Negara

Geguritan Tema Pahlawan 2

Pangeran Diponegoro

Ngagem sorban ingkang petak

Nitih turangga kanti ngagem keris

Kangge ngelawan para penjajah

Panjenengan mboten nate gigring…

Jiwa lan ragamu dados korban

Kangge Nusantara

Diponegoro…

Asmamu kaseret ing jeneng-jenenge dalan

Pragamu kang wibawa…

Tunemplek ono ing arto…

Karya : Aditya Bambang Tri Anggoro

Geguritan Tema Pahlawan 3

Geguritan Tema Pahlawan 3

Berikut ini adalah contoh geguritan pahlawan tanpa tanda jasa, karya dari Rono

Pahlawan

Pahlawan sliramu kang dadi dalan Kemerdekaan

Tanda awak ora wedi marang kematian

Nyowomu dadi pondasine kebebasan

Kangge rakyat sangking cengkremane penindasan

Pahlawan, semangatmu koyo geni

Ngobong kabeh pasukane

Kangge njaga lemah kang di tresnani

Indonesia merdeka Indonesia di hormati

Pitulas Agustus tahun sewu papat lima

Ono sing diimpikne dadi nyata

Saiki Indonesia wes merdeka

Pahlawan, perjuanganmu ora sia-sia

Indonesia Meredeka…!!!

Indonesia Merdeka…!!!

Kabeh mergo perjuanganmu

Pahlawanku...

Geguritan Tema Pahlawan 4

Geguritan Tema Pahlawan 3

Raden Ajeng Kartini

Senajan panjenengan wanita

Ananging purun rekasa

Senajan dipingit wong tuwo

Atine tetep mbela

Mbela kaum wanita

Aja nganti kalah prakosa

Jejere wanita

Kudu tetep siaga

Ngowahi nasibe bangsa

Nduwe wawasan kang jembar

Kangge nggayuh lintang kang sumunar

Geguritan Tema Pahlawan Kartini

Kartini…

Sinten seng mboten kenal kale panjenengan

Pahlawan kang mbelo kaum wanita

Pahlawan kang berjuang nentang paugeran Walanda

Kartini….

Senajan tinitah dadi priyai

Nduweni trah Bangsawan

Kartini mbelo emansipasi wanita

Mbelo rakyat jelanta

Kartini….

Wulan April iki dados saksi

Lelabuhanmu kang misuwur tumrap Bangsa Indonesia

Habis gelap terbitlah terang “sakwise peteng munculne padang”

Dadi bukti masa perjuangan

Kuto Jepara dadi panggonan ngukir sejarah wanita

Kartini….

Amergi jasamu

Wanita Eropa lan wanita Pribumi,

Dadi nduweni hak kang podho

Nduweni hak pikantuk pendidikan..

Geguritan Bahasa Jawa Tema Kartini

Kartini….

Sopo kang ora kenal panjenengan

Pahlawan kang mbelo kaume wanita

Pahlawan kang berjuang nentang paugeran Walanda…

Kartini….

Senajan tinitah dados priyai

Nduweni trah Bangsawan

Kartini mbelani emansipasi wanita

Mbelok rakyat jelanta…

Kartini….

Amerga jasamu

Wanita Eropa lan wanita pribumi

Dadi nduweni hak kang padho

Nduweni hak pikantuk pendidikan…

Baca Juga : Geguritan Bahasa Jawa

Geguritan Tema Pahlawan Kemerdekaan

Berikut ini contoh dari geguritan pahlawan kemerdekaan karya dari Tantiningsih.

Pahlawanku

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedih

Kerajang rajang manahe

Karujut rujit rasa pangarsane

Pahlawanku…

Mugya Gusti paringi nugraha

Semana gedene buktimu

Jiwa raga bandha ndunyo

Tanpa sisah

Amung siji pangajabmu

Merdeka…

Pahlawan Ki Hajar Dewantara

Geguritan Tema Pahlawan ki hajar dewantara-min

Ing ademe howo Walanda

Siro panggah netepi setya

Nyawiji ing ngilmu

Ngugemi ing laku

Nyeret ing saben-saben waktu

Nalikane ati krasa

Krungu suara jerite sadulur

Ing lemah pertiwi

Sira gumregah greget

Bali ing desa mijilmu

Nusantara.

Suwardi suryaningrat

Kondang kanti asma Ki Hajar Dewantara,

Putra Kraton kang sugih bhando brana

Milih dadi satriya lelana

Manunggal sajroning rakyat jelanta,

Gugur dados pahlawan Negara

Minangka bapak pendidikan Bangsa…

Karya : Bisri Nuryadi

Geguritan Perjuangan Pahlawan

Witah Getihku

Gumelar jembar bumi asri

Sumunar sumringah sunare bagas kara

Padang sumilak hanelai jagad nusantara

Bumi Pusaka wes kawentar

Ombak-ombak samudra, kencana kang ngrenggani

Wutah getihku ndak tresnani

Kawulamu…

Guyub rukun anambut kardi

Jeroning swasana merdeka lan tentrem

Giling ing tekat kang manunggal

Cumitak jeroning manah, bebarengan ambangun

Aku lila…

Korban jowo rogo kangge bumiku

Nadyan awak ajur dadi sawur

Lan getihku mblabar mili, netes ing bumi pertiwi

Labet raharjaning Negara

Lumantara iki….

Isining atiku ginurut

Prasetyaku tukul songko atik kang tulus,

Jogo langgenging kemerdekaan

Dungo pujiku kabeh kaendahan, kangge wutah getiku

Karya : Mahardono Wuryantoro

Geguritan Bahasa Jawa Pahlawan Kartini Emansipasi

Wanondya ayu utama

Pantes kinaryo tulodho

Nadyan piningit

Jiwa lan gegayuhane sundul langit

Nenggih sang kartini pahlawan emansipasi

Kartini….Kartini….Kartini….

Nadyan krubyuk kabotan pinjung

Tetep jiwo satrio mbangun Negara

Aminyak pedut kasangsaran lan kanishtan

Asung pepadhang maring wanita bangsa

Lumantar dalancang kang rinakit basa lan sastra

Hambudiya kemerdekaning wanita

Wanita darbe drajat kang podo lan priyo

Wanita amung dados konco wingking..

Saiki dados wong kang penting

Wania amung ono sumur, dapur lan kasur… ?

Saiki dados gubernur…

Kartini yekti pantes pinuji

Kartini yekti pantes jinunjung

Kartini yekti pantes kunurma

Minongko kebang ing Nusantara…

Geguritan Tema Pahlawan Ir. Soekarno

Geguritan Tema Pahlawan ir soekarno-min

 

Ir. Soekarno

Panjenengan niku Pahlawan Negara

Pahlawane Bangsa Indonesia

Bebasne Negeri sangking panjajahan

Ndadeake Bangsa kang merdeka

Jasane panjenengan katah dicontoh kale kawulo muda

Ndadosaken Indonesia Merdeka

Bebas sangking penjajah

Panjenengan dados kesatria Bangsa Indonesia

Lelabuhanmu patut dicontoh kawulo muda..

Geguritan Tentang Pahlawan Segara Aru

Segara Aru

Bener lan yekti

Ananging sliramu dados seksi

Marang poro Pahlawan sejati

Ingkang mulih aran awit bekti

Ingkang mangku awet jejibahan

Maring tugas ingkang luhor lan jujureng palaga

Engkang ngemban amanat ayahan.

Segoro aru kang biru lugu blak-blakan

Ingkang ngemu madu

Marang madune bangsa satuhu

Kang pareng asmo Yos Sudarso yaiku

Korban kang ono ing segoro aru

Sangking ludira engkang wekasan

Ingkang kangge nebus Iran

Yos Sudarso salah sijine kang gugur kalayan

Lan asmo ingkang wes misuwur ing bebrayan…

Baca Juga : Geguritan Tema Guru

Geguritan Tentang Pahlawan

 

Amung sliramu sing dados pepujanku

Ora biso dadi iso

Cengengesan dados disiplin

Harapan kang awale ora onok dadi ketok jelas ing ngarep mata

Aku ora biso mbales jasane njenengan

Ananging aku mung iso ngamalke ilmune panjenengan

Duh Pahlawanku….

Ora onok uwong sing iso nyaingi jasamu

Estu, panjenengan kang terbaik.

Padange srengenge nyinari esemanmu

Iku kang gae semangat manahku

Ora onok sing iso nandingin keikhlasanmu

Mugi-mugi perjuangane dados sangu

Aku ora bakal lali kabeh marang jasamu

Aku mung biso bales jasane lewat dedungo iki

Hangsanipun kulo mung isok ngucap matur nuwun pahlawanku…

Geguritan Pahlawan

Pahlawan Kamardekan

Pahlawan, kang dadi dalan kamardikaan

Awak kang ora wedi marang kematian,

Nglelakne nyowomu dados pondasine kebebasan

Kanggo bebaske rakyat saking penindasan

Pahlawan, kang awan bengi lawan maut

Ngelawan musuh-mush kang semrawut,

Marang kabeh lawan kowe ngajak gelut

Ora mikiri awakmu pada benjut

Pahlawan, semangatmu wes koyok geni

Kang ngobong kabeh pasukan kompeni

Ingkang kangge njagi Negara kang ditresnani

Indonesia kang merdeka, Indonesia kang kita hormati

Ing tanggal pitulas Agustus tajun papat lima

Kang diimpihake dadi nyata

Indonesia saiki sampun merdeka

Pahlawan, ingkang perjuangane tanpo sia-sia

Iki sedanten amergi perjuanganmu

Yaiku para Pahlawanku…

Geguritan Tema Pahlawan 4 Bait

Para Serdadu Bayangan

Peluru tajam kau siapkan

Kegagahanmu memimpin semangatmu..

Strategi kau pasang…

Dan kau menjadikan umpan kemenangan..

Kegagahanmu membasmi para penjajah

Meski kau menjadi bayangan semata

Namun kau tak terlupakan

Karena kau lupa akan peluru yang menembusnya…

Kini ibu pertiwi telah merintih kesakitan

Hasil perjuanganmu menjadikan perih

Terinjak oleh generasi kurang ajar

Hati ini terasa pilu

Tanah air mengering

Basahmu telah terkuras

Dan meresap ke dalam tanah subur

Dan kini menjadi gersang…

Geguritan Tema Pahlawan Singkat

Raden Ajeng Kartini

Senajan panjenengan wanita

Ananging gelem rekasa

Senajan dipingit wong tuwo

Atine tetep mbela

Mbela kaum wanita

Ojo nganti kalah prakosa..

Jejere wanita

Kudu tetep siap

Ngowahi nasibe bangsa

Nurunake nasibe bangsa

Nduwe wawasan kang jembar

Kangge nggayuh lintang kang sumunar…

Demikian penjelasan artikel ini secara lengkap, apabila ada kesalah di dalam tulisan ataupun artinya mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu kunjungi website kami di UmBelen

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.