Geguritan Tema Sekolah

geguritan tema sekolah

Geguritan Tema Sekolah – Hallo, Sahabat Symbianplanet.net. bertemu kembali dengan penulis artikel ini, yang akan membahas tentang contoh puisi yang berbahasa jawa yang bertema sekolah.

Di sini kita akan lebih fokus di contoh geguritan bahasa jawa yang bertema sekolah, supaya lebih banyak pengetahuan kita semua dan bisa dengan mudah untuk memilih berbagai contoh-contoh yang ada di bawa ini. Ada banyak sekali geguritan yang bertema lingkungan sekolah yang kita dapatkan di sini.

Berikut ini adalah penjelasannya secara lengkang mengenai contoh geguritan yang bertema sekolah :

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Sekolah 1

Ana gedung ingkang megah..

Gedung niku wau mboten mbeto berkah…

Sehingga sing mlebet tiang katah…

Bebarengan sami kumpul lan ramah

Mlebet gedung niku kudu damel seragam

Seragam niku di damel rolo dino sapisan

Lan dados pertondo yen kito niku sekolah

Gedung niku…..

Gedung niku, kang diarani sekolahanku…

Sekolahku MEC tercinta.

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Sekolah 2

Sekolahanku….

Rupamu saiki udu sekolah maneh

Ananging awakmu saiki rupo panggonan kang rusuh banget

Perkarangan , kelas podo karo kandang gajah…

Sekolahanku…

Keadaanmu kaet mbiyen nora berubah-ubah

Sampah-sampah kang kleleran tetep ora biso dibrantas

Kapan keadaanmu biso beruba….nasib….nasib

Sakniki sopo sin biso disalahake…. ?

Tukang nyapu-nyapu wes kerja profesional banget

Clotehane guru sampu kebak di tokno

Lek ngoten muride sing salah, ora biso taat marang peraturan

Jadwal sampun digawekne lan ditempel ing kelas

Kangge murid supaya bisa ngelaksanakno tugas pikete

Ora kangge pajangan poro cecek sing mrambat ing tembok

Amergi niku laksanano tugase dewe-dewe

Arepan sekolah arepanku pisan

Resek enak dinggo belajar…

Murid-murid kang akeh sing berprestasi

Kabeh iku arep-arepane sekolah

Resek sekolahanku

Enak sinauku

Konsen belajarku

Podo moro prestasine…

Baca Juga : Paribahasa Jawa

Contoh Geguritan Tema Sekolah Bersih

Contoh Geguritan Tema Sekolah Bersih

 

Taman sekolahku….

Wit-witan ketoto rapih

Kewan-kewan katah sing merubung

Tanaman sekolahku…

Kaindahanmu gawe ati seneng

Panggonan katok resek

Hawa krosone sejuk

Taman sekolahku….

Ngawe aku betah ing sekolahan

Ngawe aku lai apa-apa

Amergi kebagusanmu lan keindahanmu

Taman sekolahku…

Aku janji supoyo njagi lan ngopeni

Aku ora bakal lali…

Aku anggap dulurku dewe

Contoh Geguritan Tema Sabtu Bersih

Dino sabtu ing wanci injing…

Suasana tasik katon remeng

Kang tambah kluruk pitik kang gayeng

Katon siswa SMP kang nggrengseng

Wanci sekolah wiwiti pasinaon

Katah siwa kang sami pitakone

Sabtu injing kangge lingkungan mawon

Kerja bakti resik pasinaon…

Namung tekat saiyeg saeka kapti

Nyambut gawe barang kanti senenge ati

Tansah sehat kang diupadi

Lingkungan sekolah kang tetep asri

Contoh Geguritan Tema Sekolahku 1

Contoh Geguritan Tema Sekolahku 1

SEKOLAHKU

Sekolahku….

Panggonan anggonku pados ilmu

Sekolahku….

Diwulang dining ibu lan bapak Guru

Sekolahku…

Sinau moco buku…

Ing panggenan iki

Aku diwulang supoyo karo wong tuwoku kudu bekti

Ing panggenan iki

Aku diwulang konco ojo srei

Diparingi pr kangge ngladen

Kangge sangu urip ing tengahing bebrayan iki

Aku percoyo…

Senajan abot kudu dilakoni..

Sedanten mau kangge kepentingan pribadi

Kreben besok dados wong kang aji

Minguno tumrem bangsa lan negara

Contoh Geguritan Tema Sekolahku 2

SEKOLAHKU

Sekolahku….

Remen rasane atiku

Ningali sekolahanku

Ingkang asri lan resik

Enten kebon-kebon ingkang ijo royo-royo…

Ngrenggani indahe taman

Tentrem lan seneng rasane atiku

Ngerasake saene sesawangan sekolah

Saben injing ndak rasakake embun seger ing dodoku

Ndak rasaake kahanane sekolah kang tentrem iki

Seng ndadeake aku semangat sinau

Baca Juga : Geguritan Bahasa Jawa

Contoh Geguritan Tema Sekolah Gedungku

Sekolahku…

Gedungmu wong dados gumregah…

Wit-witan kang katah

Ndadeaken kahanan indah dados kenyataan

Sekolahku

Sekolah kang dados favoritku

Ngawe tentreme atiku

Guru-guru kang menehi ilmu

Ngawe padange uripku

Sekolahku

Tambahing mumurmu

Dadeake gagahing kuwalitasmu…

Sekolahku…

Murid-murid kang ngolek ilmu

Ngucapaken ulang tahun seng ke 45 “papat lima”..

Contoh Geguritan Tema Bangunan Sekolah

 

SEKOLAHKU

Bangunanmu kang megah…

Mandeng sak kulone alun-alun Purbalingga

Dadi tujuane siswa-siwa

Seng arep ngolek ilmu kangge sangu tuwa

Saben dino…

Aku tansah neng njero ruanganmu

Ngerungokne piwulang bapak lan ibu guru

Apa sing kudu digugu lan ditiru

Tambah dino tambah merem atiku

Sekolah ing SMA Negeri Dua

Sing kawentar gurune

Sing kawentar prestasine

Contoh Geguritan Sekolah 1

AKU SENENG SEKOLAH

Aku seneng sekolah….

Ing sekolah katah kanca

Lan aku mesti nyanyi, warnani lan dolanan…

Aku mesti dolanan prosotan…

Dolanan mlayu-mlayua lan jungkat jungkit

Guru ing sekolah katah kang penyayang

Sing ngewangi aku

Mewarnai, nulis lan nyanyi

Tralala, trilili….

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Aku biso ngitung

Aku biso mewarnai motor

Contoh Geguritan Sekolah 2

Sekolahku…

Panggenan olehku pados ilmu

Sekolahku….

Diwulang dateng bapak lan ibu guru

Sekolahku….

Seneng rasane atiku

Ningali sekolahanku

Sing asri lan resik

Tambah dino tambah marem atiku iki

Sekolah ing, sekolahanku

Seng kawentar gurune

Seng kawentar prestasine

Contoh Geguritan Sekolah 3

Sekolahanku…

Saben isuk lakuku tumeju gapuromu

Anggonku ngangsu kawruh

Sabendinten senin ngantos dinten sabtu

Seng ora ono siswo wadone

Sekolahku….

Etane kuburan kang suwong

Seng kawetar gurune

Seng kawetar prestasine…

Contoh Geguritan Sekolah 4

Senajan sore niki mendung

Endahing langit tetep asri

Raose maneh luwih adem

Udan riwis-riwis nerenyuh ing ati

Nalikane aku iling zaman semunu

Ijo-ijo godonge pating klebet

Petir pating cleret

Udan soyo deres

Tetanduran katon seger

Rembulan kang soyo ora katon

Insyaallah udan niki mbotehi manfaat lan berkah

Contoh Geguritan Sekolah 5

Sekolahanku…

Sekolahanku agonku kang ngolek ilmu

Kornomu aku ngerti barang sae lan barang olo

Katah sadulur lan rencang

Kumpul bareng ndamel nambahi wawasan

Poro Guru ingkang ngajarake kebagusan

Sehinggo ngertos carane bekti kale tiang sepah kekale

Ngertos carane cedek marang Gusti Allah

Lan ngertos carane kekancan kanti sae..

Geguritan Tema Lingkungan Sekolah Adiwiyata

Sekolahku ya iku sekolah kang adiwiyata

Yen saben injing kabeh ngeresiki lingkungan

Lan kembang-kembang podo disirami

Poro isi podo mbuwak sampah

Ing panggenan kang sampun di sediakake

Elingo yen sekolah iki sekolah adiwiyata

Wit-wit kang ijo royo-royo

Ngenei katentreman anggone sinau nuntut ilmu

Patuh praturan iku ugo penting

Wit-witan kang ijo royo-royo

Ngenei ketentreman anggone sinau nuntut ilmu

Patuh peraturan iku ugo penting

Wit-witan ijo royo-royo..

Ngenei katentreman anggone sinau pados elmu

Patuh karo peraturan nggeh penting

Ingkang ngajaraken keresikan lan ngajaraken kedisiplinan

Njaga sekolahku ing Deso nanging ora kalah kale sekolah kuta

Iku kang dados cirine sekolahanku

Ana akeh wit-witan lan kembang kang ijo lan indah…

Baca Juga : Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan

Contoh Puisi Bahasa Jawa Tema Sekolah 1

Sak suwene urip ing dunyo

Aku kudu ngerti opo kuwi duso

Banjur soyo gede aku di sekolahake

Ing njero sekolahan, aku didawuhi ilmu akhirat lan ilmu dunyo

Teko sekolah aku sitik-sitik ngerti maknane urip ing dunyo

Amung ing sekolah pikiranku dados saget polah

Aku soyo madep mantep ing manah tumeju ing Gusti Allah

Sekolah…. panggonane wong sing kepingin pados berkah

Aku pinter nggih mung lantaran awakmu

Sekolahku, ora ono liyane sing biso dadekne aku akeh konco

Sekolahku, ora ono liyane sing iso ngajari aku adab ansor

Mung ing sekolahan, aku ngerti opo-opo

Sing sakdurunge ora tak enteni….

Contoh Puisi Bahasa Jawa Tema Sekolah 2

Sekolahku….

Panggonanmu kang jembar lan sumilir akeh wite

Warnamu kang ijo royo-royo ndadehake kepenak ing mripat

Panggonan kang resik lan tatanan kang rapi, ndadeake ilmune cepet mlebu

Sekolahku…

Bakal tak jogo panggonan iki

Kanti lakon kang sae lan setiti

Saben dinten diresiki

Kersane tetep asri lan tetep bagus

Geguritan Tema Sekolah 2 Bait

Sekolahanku…

Kaulah tempat perjuanganku

Kau yang membantuku..

Untuk meraih cita-citaku…

Kau yang membuatku,

Mengerti banyak pelajaran..

Sekolahanku…

Dimata ku kau segalanya

Membuatku mengerti dan dewasa

Membuatku bangga dengan diriku

Sekolahanku, kaulah hidupku…

Demikian artikel tentang geguritan teman sekolah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan kata mohon untuk dimaafkan.

Hallo ! Belajar Terus dan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pemuda yang hobi menulis tentang pengetahuan.